Curriculum vitae


I. Bản thân

Nam    Nữ

II. Quan hệ gia đình
A. Bố :

B. Mẹ :

C. Anh chị em ruột, vợ (hoặc chồng) :
Quan hệ Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Nơi công tác

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, CÔNG TÁC
Thời gian từ tháng năm đến tháng năm Tên trường hoặc cơ sở đào tạo Ngành học Hình thức đào tạo (chính quy hoặc tại chức …) Văn bằng chứng chỉ
Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.